เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
  คาราวานแจกถุงยังชีพ
  รับมอบเกียรติบัตร ประกาศยกย่ององค์กร และอำเภอคุณธร...
  กิจกรรม การแสดงออกถึงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริ...
  กิจกรรมปฏิญาณตนและพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจ...
 
กฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับภาษีป้าย
 


ออนไลน์           1    คน
วันนี้                 1    คน
สัปดาห์นี้           40    คน
เดือนนี้              181    คน
ปีนี้                   2865    คน
ทั้งหมด             4605    คน
เริ่มใช่งาน 6 กรกฎาคม 2564