เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลน้ำสวย