เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 1 [ 14 มี.ค. 2565 ]47
2 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลูงรังสายผาน้อยบ้านวังแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2565 ]33
3 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลูงรังสายฮ่อมผาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2565 ]38
4 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) จำนวน 1 รายการ [ 3 ก.พ. 2565 ]43
5 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรลูกรังสายข้างบ้านนายไสว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]54
6 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นยาแบบสายสะพาย) จำนวน 4 เครื่อง [ 10 ม.ค. 2565 ]43
7 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) จำนวน 1 รายการ [ 10 ม.ค. 2565 ]40
8 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลูงรังสายห้วยทรายเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]39
9 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลงลูกรังสายหนองคำผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]47
10 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ) จำนวน 1 รายการ [ 7 ธ.ค. 2564 ]42
11 โครงการขุดลอกห้วยนาน้ำมัน หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก [ 17 พ.ย. 2564 ]37
12 โครงการขุดลอกห้วยร่องทาม หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก [ 17 พ.ย. 2564 ]39
13 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลงหินคลุกสายร่องทาม-โคกน้ำเกลี้ยง บ้านเพีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2564 ]39
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซำพุ หมู่ที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก [ 17 พ.ย. 2564 ]39
15 โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสด(กันสาด)เทศบาลตำบลน้ำสวย โดยวิธีรเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]42
16 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเพีย หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก [ 11 พ.ย. 2564 ]40
17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก บ้านนาน้ำมัน หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก [ 11 พ.ย. 2564 ]44
18 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเพีย หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก [ 11 พ.ย. 2564 ]37
19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังแคน หมู่ที่ 7 โดยวิธีคัดเลือก [ 11 พ.ย. 2564 ]40
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 28 ก.ย. 2564 ]116
 
หน้า 1|2|3