เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 86 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]41
2 แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]37
3 ขั้นตอนการรับคำขอและเสนอพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสมุนไพร [ 5 ต.ค. 2565 ]36
4 กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]58
5 รับโอน (ย้าย) พนักงาน [ 1 ก.ย. 2565 ]68
6 ขยายเวลาการรับสมัครโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว [ 9 ส.ค. 2565 ]55
7 ประกาศผล ITA ประจำปี 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]63
8 กำหนดการชำระภาษีสิ้นสุดการขยาย ในเดือน กรกฎาคม 2565 [ 21 ก.ค. 2565 ]67
9 มาตรการประหยัดพลังงาน [ 21 ก.ค. 2565 ]64
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค [ 21 ก.ค. 2565 ]73
11 ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 21 ก.ค. 2565 ]61
12 ประกาศ การเก็บ และขนขยะมูลฝอย [ 20 ก.ค. 2565 ]67
13 การจ่ายเบี้ยยังชีพ [ 19 ก.ค. 2565 ]65
14 ถวายเทียนพรรษา ปี 2565 [ 13 ก.ค. 2565 ]57
15 กิจกรรมประจำสัปดาห์ [ 8 ก.ค. 2565 ]74
16 ประชาสัมพันธ์ สมัคร ลด ละ เลิก เหล้า ในวันเข้าพรรษา [ 8 ก.ค. 2565 ]66
17 กลุ่มไลน์ ธนาคารกองทุนขยะทองคุ้มครองชีวิต [ 8 ก.ค. 2565 ]62
18 กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำสวย [ 8 ก.ค. 2565 ]62
19 แจกเบี้ยยังชีพ [ 7 ก.ค. 2565 ]60
20 กิจกรรม Big cleaning Day [ 6 ก.ค. 2565 ]65
 
หน้า 1|2|3|4|5