เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 63 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลตำบลน้ำสวย ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 30 มิ.ย. 2565 ]1
2 ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (ฝายใหญ่) [ 28 มิ.ย. 2565 ]4
3 เข้าแถวเคารพธงชาติ [ 27 มิ.ย. 2565 ]2
4 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 27 มิ.ย. 2565 ]7
5 การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ประจำปี 2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]6
6 ตรวจฟัน ศูนย์เด็ก [ 24 มิ.ย. 2565 ]6
7 เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง [ 24 มิ.ย. 2565 ]6
8 ครงการอบรมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) [ 22 มิ.ย. 2565 ]7
9 สำรวจดอนเจ้าปู่ [ 21 มิ.ย. 2565 ]8
10 ซ้อมแผนดับเพลิง [ 21 มิ.ย. 2565 ]8
11 เข้าแถวเคารพธงชาติ [ 20 มิ.ย. 2565 ]8
12 ตรวจสอบเหตุดินทรุด [ 20 มิ.ย. 2565 ]8
13 ตรวจ EHA [ 17 มิ.ย. 2565 ]12
14 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการ เพื่อต่อเติมบ้าน [ 17 มิ.ย. 2565 ]10
15 ออกพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง [ 16 มิ.ย. 2565 ]11
16 จราจรหน้าโรงเรียน และ บริการ EMS [ 15 มิ.ย. 2565 ]12
17 ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ [ 15 มิ.ย. 2565 ]10
18 อบรมโครงการอาหารปลอดภัย ใสใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 มิ.ย. 2565 ]9
19 ออกพื้นที่เติมยาสามัญประจำบ้าน ณ จุดบริการยาสามัญประจำชุมชน [ 14 มิ.ย. 2565 ]9
20 ออกพื้นที่ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่ผู้พิการในชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านนาน้ำมัน [ 13 มิ.ย. 2565 ]10
 
หน้า 1|2|3|4