เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การรับโอน [ 21 เม.ย. 2565 ]19
2 การขยายกำหนดเวลาการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พศ.2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]15
3 ประชาสัมพันธ์ ส่งรับโอน (ย้าย) [ 7 มี.ค. 2565 ]60
4 จดหมายข่าว เทศบาลตำบลน้ำสวย [ 4 มี.ค. 2565 ]54
5 ประกาศการเก็บขนขยะมูลฝอย [ 22 ก.พ. 2565 ]71
6 ประกาศจุดบริการยาสามัญประจำชุมชน [ 22 ก.พ. 2565 ]58
7 ประกาศยกเว้นค่าเช่าแผงในตลาดสด [ 22 ก.พ. 2565 ]55
8 ประกาศวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย [ 22 ก.พ. 2565 ]54
9 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย [ 14 ก.พ. 2565 ]67
10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 8 ก.พ. 2565 ]73
11 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลน้ำสวย [ 3 ก.พ. 2565 ]74
12 ประกาศเทศบาลตำบลน้ำสวย [ 31 ม.ค. 2565 ]83
13 ประกาศเทศบาลตำบลน้ำสวย เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ [ 31 ม.ค. 2565 ]77
14 ปรกาศเทศบาลตำบลน้ำสวย [ 26 ม.ค. 2565 ]86
15 กิจกรรมปฏิญาณตนและพิธีประกาศเจตนารมณ์ [ 10 ม.ค. 2565 ]11
16 ประกาศเทศบาลตำบลน้ำสวย [ 6 ม.ค. 2565 ]107
17 นโยบายการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด [ 20 ธ.ค. 2564 ]97
18 คู่มือ การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) [ 15 ธ.ค. 2564 ]111
19 คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ [ 13 ธ.ค. 2564 ]112
20 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.) [ 22 พ.ย. 2564 ]123
 
หน้า 1|2