เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 135 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ ภดส.1 [ 27 มี.ค. 2567 ]4
2 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน [ 23 ก.พ. 2567 ]4
3 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2566 [ 24 ม.ค. 2567 ]3
4 ประกาศ เทศบาลตำบลน้ำสวย เรื่อง การห้ามกระทำการเผาในที่โล่ง เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละออง [ 24 ม.ค. 2567 ]5
5 ประกาศ ภดส.3 ประจำปี 2567 [ 18 ม.ค. 2567 ]17
6 ประกาศ ทต.น้ำสวย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ทต.น้ำสวย [ 8 ม.ค. 2567 ]7
7 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย 2567 [ 24 พ.ย. 2566 ]13
8 ขยายระยะเวลาภาษี ประจำปี 2567 [ 17 พ.ย. 2566 ]11
9 ประกาศเทศบาลตำบลน้ำสวย เรื่อง การขายทอดตลาด ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ของ เทศบาลตำบลน้ำสวย [ 16 พ.ย. 2566 ]49
10 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 67 พ.ศ.2566 เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม [ 14 พ.ย. 2566 ]12
11 ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่ว่าง [ 6 พ.ย. 2566 ]18
12 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]12
13 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 9 ต.ค. 2566 ]21
14 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]19
15 ประกาศ เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ [ 29 ก.ย. 2566 ]15
16 รณรงค์กำจัดยุงลาย [ 22 ก.ย. 2566 ]21
17 มาตรการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ [ 13 ก.ย. 2566 ]19
18 ประกาศ เรื่อง การใช้ระเบียบเทศบาลตำบลน้ำสวย ว่าด้วยการบริหารจัดการตลาด ประจำปี 2566 [ 29 ส.ค. 2566 ]26
19 ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]22
20 ระเบียบศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ทต.น้ำสวย พ.ศ.2566 [ 8 ส.ค. 2566 ]26
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7