เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 80 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2564 ของ สตง. [ 18 เม.ย. 2565 ]27
42 ประชาสัมพันธ์ ส่งรับโอน (ย้าย) [ 7 มี.ค. 2565 ]88
43 จดหมายข่าว เทศบาลตำบลน้ำสวย [ 4 มี.ค. 2565 ]90
44 ประกาศการเก็บขนขยะมูลฝอย [ 22 ก.พ. 2565 ]107
45 ประกาศจุดบริการยาสามัญประจำชุมชน [ 22 ก.พ. 2565 ]89
46 ประกาศยกเว้นค่าเช่าแผงในตลาดสด [ 22 ก.พ. 2565 ]91
47 ประกาศวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย [ 22 ก.พ. 2565 ]85
48 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย [ 14 ก.พ. 2565 ]97
49 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 8 ก.พ. 2565 ]100
50 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลน้ำสวย [ 3 ก.พ. 2565 ]102
51 ประกาศเทศบาลตำบลน้ำสวย [ 31 ม.ค. 2565 ]114
52 ประกาศเทศบาลตำบลน้ำสวย เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ [ 31 ม.ค. 2565 ]103
53 ปรกาศเทศบาลตำบลน้ำสวย [ 26 ม.ค. 2565 ]117
54 กิจกรรมปฏิญาณตนและพิธีประกาศเจตนารมณ์ [ 10 ม.ค. 2565 ]44
55 ประกาศเทศบาลตำบลน้ำสวย [ 6 ม.ค. 2565 ]135
56 นโยบายการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด [ 20 ธ.ค. 2564 ]122
57 คู่มือ การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) [ 15 ธ.ค. 2564 ]138
58 คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ [ 13 ธ.ค. 2564 ]135
59 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.) [ 22 พ.ย. 2564 ]158
60 ประกาศเทศบาลตำบลน้ำสวย [ 22 พ.ย. 2564 ]131
 
|1|2หน้า 3|4