เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 80 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผล ITA ประจำปี 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]4
2 กำหนดการชำระภาษีสิ้นสุดการขยาย ในเดือน กรกฎาคม 2565 [ 21 ก.ค. 2565 ]7
3 มาตรการประหยัดพลังงาน [ 21 ก.ค. 2565 ]8
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค [ 21 ก.ค. 2565 ]8
5 ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 21 ก.ค. 2565 ]7
6 ประกาศ การเก็บ และขนขยะมูลฝอย [ 20 ก.ค. 2565 ]8
7 การจ่ายเบี้ยยังชีพ [ 19 ก.ค. 2565 ]7
8 ถวายเทียนพรรษา ปี 2565 [ 13 ก.ค. 2565 ]9
9 กิจกรรมประจำสัปดาห์ [ 8 ก.ค. 2565 ]16
10 ประชาสัมพันธ์ สมัคร ลด ละ เลิก เหล้า ในวันเข้าพรรษา [ 8 ก.ค. 2565 ]13
11 กลุ่มไลน์ ธนาคารกองทุนขยะทองคุ้มครองชีวิต [ 8 ก.ค. 2565 ]11
12 กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำสวย [ 8 ก.ค. 2565 ]12
13 แจกเบี้ยยังชีพ [ 7 ก.ค. 2565 ]11
14 กิจกรรม Big cleaning Day [ 6 ก.ค. 2565 ]15
15 จัดกิจกรรม วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 [ 6 ก.ค. 2565 ]13
16 เข้าแถวเคารพธงชาติ [ 4 ก.ค. 2565 ]17
17 อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลตำบลน้ำสวย ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 30 มิ.ย. 2565 ]18
18 ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (ฝายใหญ่) [ 28 มิ.ย. 2565 ]18
19 เข้าแถวเคารพธงชาติ [ 27 มิ.ย. 2565 ]19
20 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 27 มิ.ย. 2565 ]24
 
หน้า 1|2|3|4