เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA)


รายงานผลการประเมินสิทธิภาพ (LPA) ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการประเมินสิทธิภาพ (LPA) ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ