เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA)


ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ