เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA)


รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ