เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th

 
 
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

แผนที่เทศบาลตำบลน้ำสวย

ที่ตั้ง                     สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำสวย เลขที่  1  หมู่  2  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000

เวลาทำการ  08.30 - 16.30 น.

เบอร์โทรศัพท์      042 - 072127

เบอร์โทรสาร        042 - 072235

เบอร์โทรศัพท์      งานป้องกันสาธารณภัย 042 - 072133

เบอร์โทรศัพท์      นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำสวย นายโสภณ  อริยะสุข  064-7964293

E-mail : admin@numsuay.go.th

WWW.numsuay.go.th