เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
 


รับมอบเกียรติบัตร ประกาศยกย่ององค์กร และอำเภอคุณธรรม


วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09:30 น. เทศบาลตำบลน้ำสวย โดยนายโสภณ อริยะสุข นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย เข้ารับเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเลย เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย

2022-06-27
2022-06-02
2022-03-17
2022-01-25
2022-01-10
2022-01-10
2021-12-29
2021-12-24
2021-12-03
2021-11-22