เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 80 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 18 พ.ย. 2564 ]132
62 คู่มือการดำเนินการของนักท่องเที่ยว / ผู้ประกอบการภายใต้มาตรการโควิค -19 [ 11 พ.ย. 2564 ]133
63 ประกาศเทศบาลตำบลน้ำสวย [ 9 พ.ย. 2564 ]136
64 ประกาศเทศบาลตำบลน้ำสวย [ 3 พ.ย. 2564 ]126
65 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำสวย [ 3 พ.ย. 2564 ]35
66 ประกาศเทศบาลตำบลน้ำสวย [ 18 ต.ค. 2564 ]130
67 องค์ความรู้ที่ 3 การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม [ 6 ต.ค. 2564 ]141
68 การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารราชการอื่น พ.ศ.2564 [ 17 ก.ย. 2564 ]139
69 ส่งเสริมและสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง [ 17 ส.ค. 2564 ]152
70 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 6 ก.ค. 2564 ]142
71 คำสั่งเทศบาลตำบลน้ำสวย ที่ ๒๔๓/๒๕๖๔ เรื่อง การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลน้ำสวย [ 4 มิ.ย. 2564 ]220
72 สวมหมวกกันน็อคในโรงเรียน [ 4 มิ.ย. 2564 ]13
73 ประกาศเทศบาลตำบลน้ำสวย เรื่องการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภายในเทศบาล [ 1 มิ.ย. 2564 ]137
74 ประกาศเทศบาลตำบลน้ำสวย เรื่อง กำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล [ 1 มิ.ย. 2564 ]124
75 ประกาศผลสอบพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคลและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบเข้าแข่งขันได้เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 27 พ.ค. 2564 ]125
76 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล [ 20 พ.ค. 2564 ]120
77 กฎกระทรวง ว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร [ 3 พ.ค. 2564 ]21
78 พรบ.รักษาความสะอาด [ 3 พ.ค. 2564 ]28
79 พรบ.ทางหลวง [ 3 พ.ค. 2564 ]20
80 ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 9 ก.ย. 2562 ]134
 
|1|2|3หน้า 4