รางวัลและความภาคภูมิใจของเราชาวเทศบาลตำบลน้ำสวย

award

123112308 350373006070160 3704712209110868586 n

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง                     สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำสวย เลขที่  1  หมู่  2  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย

เบอร์โทรศัพท์      042 - 072127

เบอร์โทรสาร        042 - 072127

เบอร์โทรศัพท์      งานป้องกันสาธารณภัย 042 - 072133

เบอร์โทรศัพท์      นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำสวย นายคงเดช  โกสินทร์  081-3804682

เทศบาลตำบลน้ำสวย  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย


Create By Hero2_Corporation@Hotmail.Com


Copyright © 2018. All Rights Reserved.