โครงการอาสาทำดี อนามัยสิ่งแวดล้อมสุขภาพดี

นายคงเดช  โกสินทร์  นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเด็กอาสาทำดี อนามัยสิ่งแวดล้อมสุขภาพดี

ณโรงเรียนบ้านวังแคน ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

 

เทศบาลตำบลน้ำสวย  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย


Create By Hero2_Corporation@Hotmail.Com


Copyright © 2018. All Rights Reserved.