วันท้องถิ่นไทย

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 

นายคงเดช  โกสินทร์ นากยเทศมนตรีตำบลน้ำสวย นำคณะข้าราชการในสังกัดร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 

ณ บริเวณหน้าศาลาจังหวัดเลย และร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดครั้งใหญ่ร่วมกับทางจังหวัด

เทศบาลตำบลน้ำสวย  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย


Created By Hero2_Corporation@Hotmail.Com


Copyright © 2015. All Rights Reserved.