ประเพณีวันสงกราต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560

นายคงเดช โกสินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย คณะบริหาร ปลัดเทศบาลตำบลน้ำสวย รองปลัดเทศบาลฯ

ผู้อำนวยการกอง หัวหน้ากอง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลน้ำสวยและประชาชนในพื้นที่

รวมประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี 2560 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่นไว้นานเท่านาน โดยช่วงเช้ามีกิจกรรมทำบุญตักบาตร 

หลังจากทำบุญตักบาตรร่วมขบวนแห่ต้นดอกไม้ที่ชุมชนแต่ละชุมชนได้ตกแต่งด้วยความตั้งใจ หลังจากพิธีเปิดทุกคนได้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

">

 

เทศบาลตำบลน้ำสวย  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย


Created By Hero2_Corporation@Hotmail.Com


Copyright © 2015. All Rights Reserved.