โครงการให้ความรู้เรื่องเอดส์

โครงการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย นายคงเดช โกสินทร์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ และวิธีการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคเอดส์

เพื่อให้เจ้าหน้าที่พนักงานได้เข้าใจและตระหนักถึงโรคร้ายนี้ 

เทศบาลตำบลน้ำสวย  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย


Created By Hero2_Corporation@Hotmail.Com


Copyright © 2015. All Rights Reserved.