ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานเทศบาล

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล

เรื่อง รับสมัครพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

เทศบาลตำบลน้ำสวย  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย


Create By Hero2_Corporation@Hotmail.Com


Copyright © 2018. All Rights Reserved.