"รักเมืองเลย ต้องไม่ทิ้งขยะ"

พวกเราชาวเทศบาลตำบลน้ำสวย

ร่วมสานต่อและขับเคลื่อนนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

"รักเมืองเลย ต้องไม่ทิ้งขยะ"

 

เทศบาลตำบลน้ำสวย  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย


Created By Hero2_Corporation@Hotmail.Com


Copyright © 2015. All Rights Reserved.