โครงการ ท่านพ่อเมืองชวนปั่นเปิดเส้นทางสายหมอกเลย-บ้านสะอาดลายเหนือ

ท่านพ่อเมืองจังหวัดเลยชวนปั่น เปิดเส้นทางสายหมอก เลย-บ้านสะอาดลายเหนือ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558 

นายคงเดช  โกสินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย ต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และคณะ ร่วมปั่นจักยานเปิดเส้นทางสายหมอก เลย-บ้านสะอาดลายเหนือ

 

เทศบาลตำบลน้ำสวย  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย


Created By Hero2_Corporation@Hotmail.Com


Copyright © 2015. All Rights Reserved.