โครงการกินลำไยไปน้ำสวยและตลาดนัดผลไม้น้ำสวยประจำปี 2558

โครงการกินลำไยไปน้ำสวยและตลาดนัดผลไม้น้ำสวย ประจำปี 2558

เทศบาลตำบลน้ำสวย นำโดย นายคงเดช  โกสินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย และคณะ ได้จัดโครงการกินลำไยไปน้ำสวยและตลาดนัดผลไม้น้ำสวย

โดยได้รับเกียรติจากท่าน นายอำเภอเมืองเลย นายทวี เสริมภักดีกุล เป็นประธานในพิธี บรรยากาศภายในงานมีการจำหน่ายผลไม้ทางการเกษตรมากมาย อาทิเช่น ลำไย แก้วมังกร กระท้อน และพืชผักสวนครัว ณ บริเวณ วัดเลียบบ้านเพีย ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558

 

เทศบาลตำบลน้ำสวย  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย


Created By Hero2_Corporation@Hotmail.Com


Copyright © 2015. All Rights Reserved.