วันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 

นายคงเดช  โกสินทร์  นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย และคณะ ร่วมทำบุญตักบาตรและนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลฯ

ณ บริเวณ วัดเลียบบ้านเพีย 

เทศบาลตำบลน้ำสวย  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย


Created By Hero2_Corporation@Hotmail.Com


Copyright © 2015. All Rights Reserved.