โครงการเยาวชนจิตอาสา ร่วมพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2558

โครงการเยาวชนจิตอาสา ร่วมพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2558

เทศบาลตำบลน้ำสวย ร่วมกับ โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์จัดโครงการเยาวชนจิตอาสา ร่วมพัฒนาท้องถิ่น โดยเน้นกิจกรรมบูรณาการให้เยาวชนเกิดพลัง

ร่วมใจสามัคคี และร่วมพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า

 

 

เทศบาลตำบลน้ำสวย  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย


Created By Hero2_Corporation@Hotmail.Com


Copyright © 2015. All Rights Reserved.