รางวัลและความภาคภูมิใจของเราชาวเทศบาลตำบลน้ำสวย

award

123112308 350373006070160 3704712209110868586 n

Articles

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองระเวียง

วันที่ 23 กันยายน 2562

นายคงเดช โกสินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย และคณะ

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองระเวียง จ.นครราชสีมา

 

เทศบาลตำบลน้ำสวย  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย


Create By Hero2_Corporation@Hotmail.Com


Copyright © 2018. All Rights Reserved.