รางวัลและความภาคภูมิใจของเราชาวเทศบาลตำบลน้ำสวย

award

123112308 350373006070160 3704712209110868586 n

Articles

โครงการควบคุมหนอนพยาธิ

 

วันที่ 18 กันยายน 2562 นายคงเดช โกสินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จัดโครงการควบคุมหนอนพยาธิ ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ณ ห้องประชุมภูผาล้อม เทศบาลตำบลน้ำสวย

 

เทศบาลตำบลน้ำสวย  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย


Create By Hero2_Corporation@Hotmail.Com


Copyright © 2018. All Rights Reserved.