รางวัลและความภาคภูมิใจของเราชาวเทศบาลตำบลน้ำสวย

award

123112308 350373006070160 3704712209110868586 n

Articles

การประกวดหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

การประกวดหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับอำเภอ  ประจำปี 2562 

ณ บ้านสวนทองอนันต์ บ้านซำพุ หมู่ที่ 8

 

เทศบาลตำบลน้ำสวย  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย


Create By Hero2_Corporation@Hotmail.Com


Copyright © 2018. All Rights Reserved.