ประกาศเทศบาลตำบลน้ำสวย เรื่องการจัดทำแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

 

ประกาศเทศบาลตำบลน้ำสวย

เรื่อง การจัดทำแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

เทศบาลตำบลน้ำสวย  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย


Create By Hero2_Corporation@Hotmail.Com


Copyright © 2018. All Rights Reserved.