รางวัลและความภาคภูมิใจของเราชาวเทศบาลตำบลน้ำสวย

award

123112308 350373006070160 3704712209110868586 n

Articles

ประกาศ เทศบาลตำบลน้ำสวย เรื่องการชำระภาษี

ประกาศ เทศบาลตำบลน้ำสวย

เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 

 

 

ภาษีป้าย

 

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 

 

 

 

ตัวอย่างป้าย 

 

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลน้ำสวย  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย


Create By Hero2_Corporation@Hotmail.Com


Copyright © 2018. All Rights Reserved.