รางวัลและความภาคภูมิใจของเราชาวเทศบาลตำบลน้ำสวย

award

123112308 350373006070160 3704712209110868586 n

Articles

ประกาศเทศบาลตำบลน้ำสวย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลน้ำสวย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ปี ๒๕๖๓

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 

 

 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 

เลขที่ ๑/๒๕๖๔  การก่อสร้างอาคารรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ปี ๒๕๖๓

ตามประกาศเทศบาลตำบลน้ำสวย ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

เทศบาลตำบลน้ำสวย  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย


Create By Hero2_Corporation@Hotmail.Com


Copyright © 2018. All Rights Reserved.