รางวัลและความภาคภูมิใจของเราชาวเทศบาลตำบลน้ำสวย

award

123112308 350373006070160 3704712209110868586 n

Articles

ประกาศเทศบาลตำบลน้ำสวย

ประกาศเทศบาลตำบลน้ำสวย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกสายบ้านเพีย-หัวฝาย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (E-bidding)

 

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 

ร่างขอบเขตงาน โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกสายบ้านเพีย-หัวฝาย

 

 

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

เทศบาลตำบลน้ำสวย  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย


Create By Hero2_Corporation@Hotmail.Com


Copyright © 2018. All Rights Reserved.