รางวัลและความภาคภูมิใจของเราชาวเทศบาลตำบลน้ำสวย

award

123112308 350373006070160 3704712209110868586 n

Articles

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 

มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

มาตการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

มาตราการป้องกันการรับสินบน

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

เทศบาลตำบลน้ำสวย  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย


Create By Hero2_Corporation@Hotmail.Com


Copyright © 2018. All Rights Reserved.