รางวัลและความภาคภูมิใจของเราชาวเทศบาลตำบลน้ำสวย

award

Articles

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

เทศบาลตำบลน้ำสวย  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย


Create By Hero2_Corporation@Hotmail.Com


Copyright © 2018. All Rights Reserved.