รางวัลและความภาคภูมิใจของเราชาวเทศบาลตำบลน้ำสวย

award

Articles

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

เทศบาลตำบลน้ำสวย  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย


Create By Hero2_Corporation@Hotmail.Com


Copyright © 2018. All Rights Reserved.