รางวัลและความภาคภูมิใจของเราชาวเทศบาลตำบลน้ำสวย

award

123112308 350373006070160 3704712209110868586 n

Articles

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค

 

 

แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลน้ำสวย

 

 

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

เทศบาลตำบลน้ำสวย  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย


Create By Hero2_Corporation@Hotmail.Com


Copyright © 2018. All Rights Reserved.