รางวัลและความภาคภูมิใจของเราชาวเทศบาลตำบลน้ำสวย

award

123112308 350373006070160 3704712209110868586 n

Articles

ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายห้วยปูน-วนอุทยานภูผาล้อม

 

ประกาศเทศบาลตำบลน้ำสวย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สายห้วยปูน-วนอุทยานภูผาล้อม
หมู่ที่ ๘ ตำบลน้ำสวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๑/๒๕๖๒
การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สายห้วยปูน-วนอุทยานภูผาล้อม  หมู่ที่ ๘ ตำบลน้ำสวย

ตามประกาศ เทศบาลตำบลน้ำสวย
ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

ประกาศราคากลาง

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

เทศบาลตำบลน้ำสวย  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย


Create By Hero2_Corporation@Hotmail.Com


Copyright © 2018. All Rights Reserved.